A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मज पाहताच सखये

मज पाहताच सखये हसतेस तू जराशी
उजळून चांदण्यांच्या येती क्षणांत राशी

सांगायचे तुला की मज व्हायचे तुझा ग
मानू नकोस परके तुझियाच काळजा ग
सलगी करीत नाही का गंध अत्तराशी

तुझियाविनाच छळतो हा घाव स्पंदनाचा
जळतो उरात रात्री वैशाख अन्‌ उन्हाचा
हा खेळ वेदनांचा बेचैन अंतराशी

उजळेल रोज माझी नयनी तुझ्या उषा ग
झळकेल रोज माझी नयनी तुझ्या दिशा ग
छाया तुझी मिळाया मी ऊन ऊन प्राशी
गीत - अनिल साबळे
संगीत - सोमेश नार्वेकर
स्वर- मंदार आपटे
गीत प्रकार - भावगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.