A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मजला कुठे न थारा

मजला कुठे न थारा, मजला नसे निवारा !
करिते क्षणाक्षणाला, दुर्दैव घोर मारा !

निष्प्रेम जीविताची नौका बुडून गेली
संसार-सागरी या ना सापडे किनारा !

वीणेवरी मनाच्या आघात जाहलासे
मांगल्य-भावनेच्या गेल्या तुटून तारा !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.