A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझा पानमळा

माझा पानमळा पानमळा पानमळा
माझा पानमळा

इथुन तिथुन काळीशार होती धरणी
मी वाफे पाडून कांडे मोडून केली पेरणी
अंकुर कवळा

समद्या शिवारात जित्रापात मळा झुले
हा पंख पिसारुनी खुल्या मनी मोर डुले
माझा दील हरखला

धरतीची केली निगा कशी बघा देवापरी
कमी नाही दौलतीला, लक्षुमीला आणिन घरी
बढती माझ्या कुळा

या राव बसा तरि देतो घरी मुंबई खुडा
द्या घरधनिणीला रंगवायला ओठ कडा
घरी तुमचा पिकल मळा
गीत - वि. म. कुलकर्णी
संगीत - गजानन वाटवे
स्वर- गजानन वाटवे
गीत प्रकार - भावगीत
कांडे - पेर, तुकडा.
जित्रा - पान गळलेले झाड.

 

Print option will come back soon