A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझे जीवन गाणे

माझे जीवन गाणे, माझे जीवन गाणे !

व्यथा असो आनंद असू दे
प्रकाश किंवा तिमिर असू दे
वाट दिसो अथवा न दिसू दे, गात पुढे मज जाणे

कधी ऐकतो गीत झर्‍यातुन
वंशवनाच्या कधी मनातुन
कधि वार्‍यातुन, कधि तार्‍यांतुन झुळझुळतात तराणे

गा विहगांनो माझ्यासंगे
सुरांवरी हा जीव तरंगे
तुमच्यापरी माझ्याहि सुरांतुन उसळे प्रेम दिवाणे
विहंग - विहग, पक्षी.

 

Print option will come back soon