A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझे मनोरथ पूर्ण

माझे मनोरथ पूर्ण करि देवा ।
केशवा माधवा नारायणा ॥१॥

नाहीं नाहीं मज आणिक सोयरा ।
न करीं अव्हेरा पांडुरंगा ॥२॥

अनाथांच्या नाथा होशी तूं दयाळा ।
किती वेळोवेळां प्रार्थूं आतां ॥३॥

नामा ह्मणे जीव होतो कासावीस ।
केली तुझी आस आतां बरी ॥४॥
गीत - संत नामदेव
संगीत - यशवंत देव
स्वर- मंगला नाथ
गीत प्रकार - संतवाणी
अव्हेर - अवहेलना, अनादर.
आसवणे - आतुर, उत्सुक, आशायुक्त.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.