A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझे पुण्य फळा आले

माझे पुण्य फळा आले
आज मी दत्तगुरू पाहिले

शंख-चक्र करी विराजीत ते
पद्मकमंडलु हाति शोभते
भस्मांकित तनु गोजिरवाणी, यतिवेषे सजले

गळा माळ ती हाती झोळी
मुखकमलाची दिव्य झळाळी
स्वर्गसुखाची भेट आज ही धन्य जीवन झाले

दीनांचा गुरुराज दयाळू
भक्तांसाठी होत कृपाळू
जटाधारि परब्रह्म सावळे पाहुनि मन धाले
धाले - (धालेपण) तृप्‍ती.
यति - संन्यासी.

 

Print option will come back soon