A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
साद कोकिळ घालतो

साद कोकिळ घालतो कधी वसंत येईल
पान गळल्या तरूला नवी पालवी देईल

कसा मोहराच्या आधी चोहिकडे परिमळ
वार्‍यांतून तरंगत येई वसंत चाहूल
गीत - विजय कुवळेकर
संगीत - आनंद मोडक
स्वर- जयश्री शिवराम
चित्रपट - तू तिथं मी
गीत प्रकार - चित्रगीत

 

Print option will come back soon