A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
समजावुनी व्यथेला समजावता

समजावुनी व्यथेला समजावता न आले!
मज दोन आसवांना हुलकावता न आले!

सर एक श्रावणाची आली.. निघून गेली..
माझ्या मुक्या तृषेला पण बोलता न आले?

चुकवूनही कसा हा चुकला न शब्द माझा
देणे मलाच माझे नाकारता न आले!

केले जरी खुलासे मीही नकोनकोसे,
जगणे अखेर माझे मज टाळता न आले!
गीत- सुरेश भट
संगीत - रवि दाते
स्वर - सुरेश वाडकर
गीत प्रकार - भावगीत
तृषा - तहान.