A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी समजुं तरि काय भुले

मी समजुं तरि काय भुले मन ।
पडति अक्षता शिरिं न तोचिं हे उद्भवलें मधिं काय कळेचि न ॥

हासुं काय सुटलें मी म्हणुनी ।
का रडुं हे मस्तक पिटुनी लग्‍न होय कीं कुंवार अजुनी ।
हरहर देवा काय विडंबन ! ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
राग - आसावरी
चाल-आसजन गले
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.