A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझी देवपूजा पाय तुझे

माझी देवपूजा पाय तुझे गुरुराया ॥१॥

गुरु चरणाची माति तेचि माझी भागीरथी ॥२॥

गुरुचरणाचा बिंदु तोचि माझा क्षीरसिंधू ॥३॥

गुरुचरणांचे ध्यान तेचि माझे संध्यास्‍नान ॥४॥

शिवदिन केसरी पाही सद्गुरुविना दैवत नाही ॥५॥
संध्या - दिवसातून तीन वेळा करण्याची (देवांची) उपासना.

 

Print option will come back soon