A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझी न मी राहिले

माझी न मी राहिले
तुजला नाथा सर्व वाहिले
माझी न मी राहिले !

पहिली ती भेट होती
हसले मी गाली ओठी
कळले ना मला वेडीला
वेड लावून गेली प्रीती
कशि फुलापरी उमलले

चांदण्याचे सूर झाले
गाइली मी धुंद गाणी
धुंद होती रातराणी
धुंद होते जीव दोन्ही
रंग रंगांतुनि मिसळले

सुख माझे ठेवु कोठे?
मज माझा हेवा वाटे
नच काही उणे संसारी
किति आनंद हृदयी दाटे
जन्मजन्मी तुझी जाहले
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - बाळ पार्टे
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - मंगळसूत्र
गीत प्रकार - चित्रगीत

 

Print option will come back soon