A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझी न मी राहिले

माझी न मी राहिले
तुजला नाथा सर्व वाहिले
माझी न मी राहिले !

पहिली ती भेट होती
हसले मी गाली ओठी
कळले ना मला वेडीला
वेड लावून गेली प्रीती
कशी फुलापरी उमलले

चांदण्याचे सूर झाले
गाईली मी धुंद गाणी
धुंद होती रातराणी
धुंद होते जीव दोन्ही
रंग रंगांतुनि मिसळले

सुख माझे ठेवु कोठे?
मज माझा हेवा वाटे
नच काही उणे संसारी
किती आनंद हृदयी दाटे
जन्मजन्मी तुझी जाहले
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - बाळ पार्टे
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - मंगळसूत्र
गीत प्रकार - चित्रगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.