A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राधिके ऐक जरा बाई

राधिके ऐक जरा बाई
हरीचा संग बरा नाही

हरी हा थोरांचा ग बाळ
तुझ्यावर येईल नसता आळ
तुझी नच इतुकी पुण्याई

तयाच्या लागु नको नादी
चोर तो, तू अपुली साधी
अजूनही सावध तू होईं

वयाचे ठेव जरा भान
दे जरा जगाकडे कान
आणि तू सासुरवाशिणही

पुरवितो आज तुझे कोड
उद्या तो दुसरीलाही गोड
छंद त्या नित्य नवा बाई
कोड - कौतुक / आवड.