A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझ्या गोव्याच्या भूमींत

माझ्या गोव्याच्या भूमींत गड्या नारळ मधाचे
कड्याकपारीमधोनी घट फुटती दुधाचे

माझ्या गोव्याच्या भूमींत उन्हाळ्यांत खारा वारा
पावसांत दारापुढें सोन्याचांदीच्या रे धारा

माझ्या गोव्याच्या भूमींत येतें चांदणें माहेरा
ओलावल्या लोचनांनी भेटे आकाश सागरा

माझ्या गोव्याच्या भूमींत गड्या साळीचा रे भात
वाढी आईच्या मायेने सोनकेवड्याचा हात

माझ्या गोव्याच्या भूमींत लाल माती, निळें पाणी
खोल आरक्त घावांत शुद्ध वेदनांचीं गाणीं
गीत - बा. भ. बोरकर
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर- राधा मंगेशकर
गीत प्रकार - स्फूर्ती गीत
  
टीप -
• काव्य रचना- ११ जुलै १९५०.
जिरेसाळ - भाताचा प्रकार.

 

Print option will come back soon