A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आज या एकान्‍त काली

आज या एकान्‍त काली मीलनाची पर्वणी
दूर का तू साजणी, दूर का तू साजणी?

सोड खोटा राग रुसवा, हा बहाणा काय फसवा
लाजरी मूर्ती तुझी ही अधिक वाटे देखणी
देखणी हे साजणी..

दो जिवांच्या संगतीने फुलून येती फूल-पाने
दिवस होई रात्र येथे, रात्र वाटे चांदणी
चांदणी हे साजणी..

हे गुलाबी धुंद कोडे, बोल थोडे, हास थोडे
स्वप्‍नवेड्या प्रियकराची ऐक वेडी मागणी
मागणी हे साजणी..

 

Print option will come back soon