A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सावळ्या हरिचे घेई सदा

सावळ्या हरिचे घेई सदा नाम
तेणे तुझे काम पूर्ण करी

प्रह्लादाची भक्ती पाहुनी जो धावे
केशवा त्या ध्यावे मनमंदिरी

चोखोबाचा भाव मानी सदा चोखा
तोच हरि देखा घरोघरी

मानव्याचा ज्याला नित्य लागे ध्यास
हरि ही तयास हृदयी धरी
चोखा - चांगला, शुद्ध.
प्रह्लाद - हिरण्यकशिपू पुत्र. याच्या रक्षणार्थ विष्णूने नारसिंहावतार घेऊन हिरण्यकशिपूस मारिले.

 

Print option will come back soon