A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वप्‍नात रंगले मी

स्वप्‍नात रंगले मी चित्रात दंगले मी
सत्यातल्या जगी या झोपेत जागले मी

हे वेड प्रेमिकांचे गीतात गाइले मी
हे गीत भावनेचे डोळ्यांत पाहिले मी

या वृक्षवल्लरींना ही ओढ मीलनाची
पाहून जाणिली मी भाषा मुकेपणाची
माझ्या प्रियापुढे का लाजून राहिले मी

एकान्‍त हा क्षणाचा भासे मुहूर्तवेळा
या नील मंडपात जमला निसर्गमेळा
मिळवून शब्दसूर हे हार गुंफिले मी

घेशील का सख्या तू हातात हात माझा?
हळव्या स्वयंवराला साक्षी वसंतराजा
या जन्मसोबतीला सर्वस्व वाहिले मी
वल्लरी - वेल (वल्ली, वल्लिका).