A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वप्‍नात रंगले मी

स्वप्‍नात रंगले मी, चित्रात दंगले मी
सत्यातल्या जगी या झोपेत जागले मी

हे वेड प्रेमिकांचे गीतात गाइले मी
हे गीत भावनेचे डोळ्यांत पाहिले मी

या वृक्षवल्लरींना ही ओढ मीलनाची
पाहून जाणिली मी भाषा मुकेपणाची
माझ्या प्रियापुढे का लाजून राहिले मी

एकान्‍त हा क्षणाचा भासे मुहूर्तवेळा
या नील मंडपात जमला निसर्गमेळा
मिळवून शब्दसूर हे हार गुंफिले मी

घेशील का सख्या तू हातात हात माझा?
हळव्या स्वयंवराला साक्षी वसंतराजा
या जन्मसोबतीला सर्वस्व वाहिले मी
वल्लरी - वेल (वल्ली, वल्लिका).

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.