A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझ्या कोंबड्याची शान

माझ्या कोंबड्याची शान
कोंबड्याची शान, माझ्या कोंबड्याची शान

छाती काढून चाले तुरतुरा
तुरा डोईवर छान

भल्या पहाटे उठतो आपण, उंच घुमवितो तान
याचे गाणे ऐकून येते निजल्या जगता भान

पिळली जाई तोवर राही ताठच याची मान
घरी नांदता कुटुंब याचे अन्‍नाची ना वाण
संतानावर याच्या जगते देशाचे संतान

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.