A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझ्यासाठिं तीनें अन्‍न

माझ्यासाठिं तीनें । अन्‍न वर्जियेलें ।
रक्त शोषविलें । विरहाग्‍नीनें ।
वेडी ठरवोनी । कोंडूनि ठेविलें ।
ऐसे छ्ळ केले । बंधूंनींहि ।
परिं तिनें नाहीं । मन बदलीलें ।
निर्मळ राखिलें । माझ्या ठायीं ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर-
नाटक - सौभद्र
राग - देस
ताल-दादरा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
ठाय - स्थान, ठिकाण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.