A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माजो लवताय्‌ डावा डोळा

माजो लवताय्‌ डावा डोळा
जाइजुईचो गजरो माळता
रतनअबोली केसान्‌ फुलता
काय शकुन, शकुन गो सांगताय्‌ माका?
बाय, माजो लवताय्‌ डावा डोळा !

माजे कानार भंवर भोवता
माजे गालाक बाय भिडता
सगळ्या अंगार शिर्शीर येता
माजो पदर वार्‍यार उडता
मनचो बकुळ गो परमाळता
काय शकुन, शकुन गो सांगताय्‌ माका?
बाय, माजो लवताय्‌ डावा डोळा !

माजे दोळ्यांत सपनाच्या वाटेर
कोन बाय येता न जाता?
माजे ओठार माजेच गाणे
कोन बाय येऊन गाता?
माजोच बोल बाय उलैता
काय शकुन, शकुन गो, सांगताय्‌ माका?
बाय, माजो लवताय्‌ डावा डोळा !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.