A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माज्या मुखार गर्भच्छाया

माज्या मुखार गर्भच्छाया, कुशीक जाले ओझे
तेव्हा बाय कळून आयले नशीब माका तुजे!

फुलून येता चाफेकळी मनाक येता बहर
ओठावयल्या अमृताचे होते बाय जहर
जरीपदर उडून जाता जीव मरता लाजे
तेव्हा बाय कळून आयले नशीब माका तुजे!

देवाची गो नोवरी तिचो पाषाणाचो पती
घर नाही दार नाही संसाराची माती
सौभाग्याचा फास तिच्या गळ्यामधे साजे
तेव्हा बाय कळून आयले नशीब माका तुजे!