A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आपण गेलो विश्व बुडाले

आपण गेलो विश्व बुडाले
उरले मागे कोण?

सदैव चिंता करितो मानव
अखेर तोही कोण?

नसण्यासाठी असणे ही तर
असणार्‍याची खूण

मनोमनी पटते तेव्हा
होतो ब्रह्मानंद

अवघा आनंदी आनंद

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.