A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मला सांगा सुख म्हणजे नक्की

मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं?
काय पुण्य असलं की ते घरबसल्या मिळतं!

दान घेतानाही झोळी हवी रिकामी
भरता भरता थोडी पुन्हा वाढलेली
आपण फक्त घेताना लाजायचं नसतं

देव देतो तेव्हा छप्पर फाडून देतो
हवंय? नको! ते म्हणणं प्रश्नच नसतो
आपण फक्त दोन्ही हात भरून घ्यायचं नुसतं