A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मन माझे भडकुनि गेले

मन माझे भडकुनि गेले आली भ्रांति चित्तासी
म्हणोनिया दैवा झालें ऐसी कारागृहवासी
रामाच्या अभिषेकाने होइल भरत उदासी ॥

मग कौसल्येची सत्ता न पुसे कोणी कैकयिसी
गणती मग माझी कोठे आश्रयहीन ही दासी
जरि सुटले आजचि येथुनि साधि न कार्यासि ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर- केशवराव भोसले
नाटक - रामराज्यवियोग
चाल-झाली अहो राजेंद्रा हरिश्चंद्र
गीत प्रकार - मना तुझे मनोगत, नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.