A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मन माझे भुलले

मन माझे भुलले
वनराईच्या पानामधुनी
काल तुला पाहिले

बकुळफुलांची गुंफुनी वेणी
नदीकाठी तू उभी साजणी
अवचित मी देखिले

अंतरीचे गीत उमगले
शतजन्मीचे नाते जुळले
वचन तुला दिधले