A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मन रानात गेलं ग

मन रानात गेलं ग, पानापानांत गेलं ग
मन चिंचेच्या झाडात, अंब्याच्या पाडात गेलं ग

बिल्लोरी खिल्लोरी सांज सांज पाहु ग
झिम्माड वारा होऊ ग
लबाड या तार्‍याला थांब थांब सांगु ग
चांदाला हात लावु ग
भिरभिरल्यावानी ही धरती फुलारं
कळीला जाग आली ग
थरथरल्यावानी हे नाचं शिवार
कळीचं फूल झालं ग
भानात, रानात हे धुंदधुंद झालं मन.. रानात गेलं ग !

सर्राट ह्या आभाळी उंच उंच जाऊ ग
वार्‍याचं पंख होऊ ग
थर्राट पाण्यामंदी चिंब चिंब न्हाऊ ग
ढगाचा झोका होऊ ग
शिरशिरल्यावाणी ही झाडं चुकार
पानाची साद देती ग
सरसरल्यावानी ही माती हुंकारं
रंगांचा नाद होई ग
भानात, रानात हे धुंदधुंद झालं मन.. रानात गेलं ग !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.