A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी आले रे

मी आले रे, सोडुनी जग हे सारे रे, आले रे !

दाही दिशा पेटुनी ऐशा, अंधारी त्यात निशा
बावरली मी ही लता, वेडी तुझी झाले रे !

बेभान हा वारा ऐसा, झेपावे तुफान हे
जाऊ कुठे? वाटाही या दुभंगुनी गेल्या रे !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.