A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मन तळ्यात मळ्यात

मन तळ्यात मळ्यात..
जाईच्या कळ्यात..

मन नाजुकशी मोतीमाळ
तुझ्या नाजुकश्या गळ्यात..

उरी चाहुलींचे मृगजळ
वाजे पाचोळा उगी तशात..

इथे वार्‍याला सांगतो गाणी
आणि झुळुक तुझ्या मनात..

भिडू लागे रात अंगालागी
तुझ्या नखाची कोर नभात !

माझ्या नयनी नक्षत्रतारा
आणि चांद तुझ्या डोळ्यांत..
गीत- संदीप खरे
संगीत - संदीप खरे
स्वर - शैलेश रानडे
अल्बम- दिवस असे की....
गीत प्रकार - कविता मना तुझे मनोगत
पाचोळा - वाळून खाली पडलेली झाडांची पाने.
मृगजळ - आभास.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  शैलेश रानडे