A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रथम करा हा विचार

प्रथम करा हा विचार पुरता ।
आवरोनि ममता ॥

धनाढ्य आपण मान्य कुळींचे ।
हीन कुळीची मी मज वरितां ॥

करितिल निंदा हंसतील सारे ।
जाति धर्म कुलहि अवगणितां ॥

लग्‍नगांठ ही पडे एकदां ।
न ये पुन्हा कधिं ती सोडिवतां ॥
गीत- गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर - मधुवंती दांडेकर
नाटक- संगीत संशयकल्लोळ
चाल-हमसे नजरिया
गीत प्रकार - नाट्यगीत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  मधुवंती दांडेकर