A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रथम करा हा विचार

प्रथम करा हा विचार पुरता ।
आवरोनि ममता ॥

धनाढ्य आपण मान्य कुळींचे ।
हीन कुळींची मी मज वरितां ॥

करितिल निंदा हसतील सारे ।
जाति धर्म कुलहि अवगणितां ॥

लग्‍नगांठही पडे एकदां ।
नये पुन्हां कधिं ती सोडिवतां ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर- मधुवंती दांडेकर
नाटक - संशयकल्लोळ
चाल-हमसे नजरिया
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.