A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मनाच्या धुंदीत लहरीत

मनाच्या धुंदीत, लहरीत ये ना
सखे ग साजणी! ये ना!
जराशी सोडून जनरीत ये ना
सखे ग साजणी! ये ना!

चांदणं रूपाचं आलंय भरा
मुखडा तुझा ग अति साजरा
माझ्या शिवारी ये तू जरा
चारा घालीन तुज पाखरा
माझे डोळे शिणले ग,
तुझी वाट पाहुनी, ग ये
गुलाबी गालांत हासत ये ना
सखे ग साजणी! ये ना!
जराशी लाजत मुरकत ये ना
सखे ग साजणी! ये ना!

आता कुठवर धीर मी धरू?
काळिज करतंय बघ हुरहुरू
सजणे नको ग मागे फिरू
माझ्या सुरांत सुर ये भरू
माझे डोळे शिणले ग,
तुझी वाट पाहुनी, ग ये
बसंती वार्‍यात, तोर्‍यात ये ना
सखे ग साजणी! ये ना!
सुखाची उधळीत बरसात ये ना
सखे ग साजणी! ये ना!
शिवार - शेत.