A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विठ्ठलावांचुनीं आणिकाचे

विठ्ठलावांचुनीं आणिकाचे ध्यान ।
नाहीं आह्मां चिंतन दुजियांचे ॥१॥

आमुचे कुळींचे विठ्ठल दैवत ।
कुळधर्म समस्त विठ्ठल देव ॥२॥

विठ्ठलावांचुनी नेणों क्रियाकर्म ।
विठठलावांचुनी धर्म दुजा नाहीं ॥३॥

एका जनार्दनीं विठ्ठल भरला ।
भरुनीं उरला पंढरीये ॥४॥