A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विठ्ठलावांचुनी आणिकाचें

विठ्ठलावांचुनीं आणिकाचें ध्यान ।
नाहीं आह्मां चिंतन दुजियाचें ॥१॥

आमुचे कुळीचें विठ्ठल दैवत ।
कुळधर्म समस्त विठ्ठल देव ॥२॥

विठ्ठलावांचुनीं नेणों क्रियाकर्म ।
विठठलावांचुनीं धर्म दुजा नाहीं ॥३॥

एका जनार्दनीं विठ्ठल भरला ।
भरुनीं उरला पंढरीये ॥४॥
गीत - संत एकनाथ
संगीत - मधुकर गोळवलकर
स्वर-
गीत प्रकार - संतवाणी, विठ्ठल विठ्ठल
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.