A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मनाला झाली कृष्ण सख्याची

छुमछुम पायी वाजे घुंगुर
गिरकी घेता फिरते अंबर
ताल धिनक्‌धिन भिनला अंगी
गोपी भिजल्या हरीच्या रंगी
वेडी झाली राधा
मनाला झाली कृष्ण सख्याची बाधा !

यमुनेच्या त्या तीरावरती गोपी
अशा जलक्रीडा करिती
अवचित येता कृष्ण कन्हैय्या झाली त्रेधा त्रेधा
मनाला झाली कृष्ण सख्याची बाधा !

नटखट कान्हा खोड्या करितो
फोडुनी मटका लोणी चोरितो
रागे भरिता गोड हासुनी लावितसे गोकुळ नादा
मनाला झाली कृष्ण सख्याची बाधा !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.