A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मानसीचा चित्रकार तो

मानसीचा चित्रकार तो
तुझे निरंतर चित्र काढतो

भेट पहिली अपुली घडता
निळी मोहिनी नयनी हसता
उडे पापणी किंचित ढळता
गोड कपोली रंग उषेचे भरतो

मम स्पर्शाने तुझी मुग्धता
होत बोलकी तुला नकळता
माझ्याविण ही तुझी चारुता
मावळतीचे सूर्यफूल ते करतो

तुझ्यापरी तव प्रीतीसरिता
संगम देखून मागे फिरता
हसरी संध्या रजनी होता
नक्षत्रांचा नीळा चांदवा झरतो
उषा - पहाट.
कपोल - गाल.
चारू - सुंदर.
मानस - मन / चित्त / मानस सरोवर.
सरिता - नदी.