A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मानत नाही श्याम

मानत नाही श्याम
मन पापी मानत नाही !

लाज सांडिली, त्यजिली भीती
अदय प्रियावर केली प्रीती
निशिदिनि चैन न काही !

भुलले त्याला पडले मोही
सहज विसरला तो निर्मोही
स्मरणी आणित राही मी
मन पापी मानत नाही !
निशिदिनी - अहोरात्र.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.