A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मंदिरात आलो तुझ्या दर्शनाला

मंदिरात आलो तुझ्या दर्शनाला
महाद्वारी नाचे भक्तवृंदमेळा

पंढरीचा राया, सखा नारायणा
वेड लावी मना विठ्ठल सावळा

माझा पाठिराखा हरी गिरीधारी
भक्तांचा कैवारी गोकुळी गुंगला

निशीदिनी घ्यावे मुखी रामनाम
रामनामी जीव भजनी रंगला

 

Print option will come back soon