A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मंदिरात आलो तुझ्या दर्शनाला

मंदिरात आलो तुझ्या दर्शनाला
महाद्वारी नाचे भक्तवृंद मेळा

पंढरीचा राया, सखा नारायण
वेड लावी मना विठ्ठल सावळा

माझा पाठीराखा हरी गिरिधारी
भक्तांचा कैवारी गोकुळी गुंगला

निशिदिनी घ्यावे मुखी रामनाम
रामनामी जीव भजनी रंगला

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.