A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मंदिरात अंतरात तोच नांदताहे

मंदिरात अंतरात
तोच नांदताहे
नाना देही नाना रूपी तुझा देव आहे

तोच मंगलाची मूर्ती
तोच विठ्ठलाची कीर्ती
तोच श्याम तोच राम दत्तधाम आहे

संतांचिया कीर्तनात
साधकांच्या चिंतनात
तोच ध्यास तोच आस तोच श्वास आहे

तोच बाल्य तारुण्यही
वार्धक्याचा विश्रामही
तोच ऐल तोच पैल आदि-अंत आहे
गीत - सुधीर मोघे
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- सुधीर फडके
चित्रपट - धाकटी सून
गीत प्रकार - भक्तीगीत, चित्रगीत
आदि (आधी) - प्रारंभ / प्रमुख.
काहिली - उकाडा / आग / तळमळ.

ध्वनीमुद्रिकेत नसलेली (चित्रपटातील एका वेगळ्या प्रसंगी गायलेली) इतर दोन कडवी -

तोच उन्हाची काहिली
तोच शीतळ साउली
आनंदात वेदनांत अंती तोच आहे

कुठे सखाचा वर्षाव
कुठे घावावरती घाव
तारणारा मारणारा एक तोच आहे

 

Print option will come back soon