A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मनीं माझिया नटले गोकुळ

मनीं माझिया नटले गोकुळ
मी राधा तू कान्हा प्रेमळ

वाजविता तू मधुर बासरी
नंदन माझ्या फुले अंतरी
फुटते घागर, भिजते साडी
खट्याळ हसते कालिंदीजळ

मथुरेच्या रे वाटेवरती
आडविसी मज धरुनी हाती
खुशाल लुटिसी दहीदुधलोणी
गोपसख्या तू भारी अवखळ

यमुनाकाठी रास रंगतो
रमतो आपण, मीपण हरतो
अंध जगाला कशी दिसावी
अपुली प्रीती, अपुले गोकुळ?
कालिंदी - यमुना नदी. कालिंद पर्वतातून उगम पावलेल्या यमुना नदीस कालिंदी म्हणूनही संबोधण्यात येते.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.