A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रायगडावर माय हिरकणी

रायगडावर माय हिरकणी अजून हो साकार
कथेला शब्दांविण आकार

सांज ही सरली, रतीब संपला
बाळ भुकेने घरी व्याकुळला
बंद तटातून जाऊ न देती तिजला किल्लेदार

थिजली माता, भिजले लोचन
बाणासम ती जाय तमातून
कड्यावरून घे उडी भाबडी करूनिया निर्धार

शिवरायाला कळे कहाणी
धन्य हिरकणी म्हणती जननी
रायगडावर अजून सांगतो बुरूज कथेचे सार

 

Print option will come back soon