A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मनीमाऊचं बाळ कसं

छान छान छान
मनीमाऊचं बाळ कसं गोरंगोरंपान

इवलीशी जिवणी नि इवलेसे दात
चुटुचुटु खाती कसा दूध आणि भात
इवले इवले डोळे, इवले इवले कान

इवल्याशा पायामध्ये इवलासा चेंडू
फेकिता मी घ्याया धावे दुडु दुडु दुडू
इवल्याशा शेपटीची झाली कमान

आली आली मनीमाऊ दूर जरा जाऊ
बाळाचि मज्जा सारी दुरुनिया पाहू
आईशी बाळ खेळे विसरुनी भान
गीत - शरद मुठे
संगीत - शरद मुठे
स्वर- शरद मुठे
गीत प्रकार - बालगीत
गोरागोरापान - अतिशय गोरा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.