A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मनी वसे जे स्वप्‍नी दिसे

मनी वसे जे स्वप्‍नी दिसे
ते अवचित बाई असे, गवसले कसे?

नील नभाच्या कमळाखाली
रात चांदणी दिवसा फुलली
पानोपानी त्याच तरूतळी, तेच तेच कवडसे

पुष्पकरांचा विळखा घालुनी
जीव जिवाला बसे बिलगुनी
शहारुनी त्या गोड आठवणी, मनात मनही हसे