A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मानिनी सोड तुझा अभिमान

मानिनी ! सोड तुझा अभिमान

रूप-संपदा दो दिवसांची
यौवनासवें सरावयाची
तिने होउनी धुंद करिसी का प्रणयाचा अपमान?
गीत - विद्याधर गोखले
संगीत - पं. राम मराठे, प्रभाकर भालेकर
स्वर- प्रकाश घांग्रेकर
नाटक - मदनाची मंजिरी
राग - बागेश्री
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• नाटकातील या पदाची चाल रामदास कामत यांची आहे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.