A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माणूस तुझे नाव

कशासाठी आटापिटी, कुठे तुझी धाव?
माणूस तुझे नाव !

नाशवंत दौलतीची धरुनिया आस
भोळ्या-खुळ्या जिवांना का लावितोस फास
बाहेरचा चोर जरी घरामधे साव
माणूस तुझे नाव !

विकोनिया देव कोणी जगे भक्त खोटा
कसाबाला गाय विकी कुणी तो करंटा
नारीच्या जिवावरी रंक बने राव
माणूस तुझे नाव !

तुझ्याहुनी जात बरी श्वान-मांजराची
इमानानं करती रे राखणी घराची
विसरलास वाट तुझी पुण्य तुझा गाव
माणूस तुझे नाव !
गीत - यशवंत देव
संगीत - यशवंत देव
स्वर- कैलासनाथ जैस्वाल
गीत प्रकार - भावगीत
श्वान - कुत्रा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.