A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मार्ग लाभो पावलांना

मार्ग लाभो पावलांना ही तृणाची याचना
लाभु दे ऐसा वसा की जन्‍म होवो प्रार्थना

जन्मती जन्मासवें काही रूढींची बंधने
दोर नियमांचे जखडती हे मनाचे चांदणे
संपु दे त्याच्या व्रताने ही युगाची वंचना

जाणत्यांचा धर्म असतो माणसाला जाणणे
आपल्या आतील दु:खे स्वेतरांतून वाचणे
सार सार्‍या धर्मपंथांचे असे सहवेदना

काय जे जमिनीवरी आहेत ते मातीतले?
का तयांना वर्ज्‍य हे आनंद या वार्‍यातले
लाभु दे अवकाश त्यांसी ही मनाला सांत्‍वना
गीत - अरुण म्हात्रे
संगीत - निलेश मोहरीर
स्वर- जान्हवी प्रभू-अरोरा
गीत प्रकार - प्रार्थना, मालिका गीते
  
टीप -
• मालिका गीत- उंच माझा झोका, वाहिनी- झी मराठी.
स्वेतर - स्व + इतर.