A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मथुरेला कृष्ण निघाला

मथुरेला कृष्ण निघाला, कंस भेटीला
दु:ख काळजाला, सार्‍या गोकुळा

यशोदेस वाटे चिंता
दृष्ट झाली या भगवंता
कंस तुला लावील बाळा दुष्ट सापळा

जवळ जाऊनिया माता
लडिवाळ कुरवाळिता
माउलीस समजावितो, श्याम सावळा

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.