A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मथुरेला कृष्ण निघाला

मथुरेला कृष्ण निघाला कंस भेटीला
दु:ख काळजाला, सार्‍या गोकुळा

यशोदेस वाटे चिंता
दृष्ट झाली या भगवंता
कंस तुला लाविल बाळा दुष्ट सापळा
दु:ख काळजाला, सार्‍या गोकुळा

जवळ जाऊनिया माता
लडिवाळ कुरवाळिता
माउलीस समजावितो, श्याम सावळा
दु:ख काळजाला, सार्‍या गोकुळा

 

Print option will come back soon