A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रस बरसत अमृत वीणा

रस बरसत अमृत वीणा
सुरांतुनी संगीत साधना

ये आकारा सुस्वरतान
सूर धावती विसरून भान
सूर सात नाचतात गीत उद्याचे गात गात

नाचती तरंग
उजळती रंग
आली श्यामल संध्या गगनात
धुंद किनारा, धुंदित लाट
बोले सूरात, आली भरात, झुळझुळत्या जलधारा

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले, पं. भीमसेन जोशी