A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मथुरेत मी गोकुळी कान्हा

आवरिले मी नयनी आसू
कसा आवरू उरिचा पान्हा
मथुरेत मी गोकुळी कान्हा !

कुठे तान्हुले कुठे माउली
कुठे वासरू कुठे गाउली
त्यात शृंखला अशा पाउली
कशी जाउ मी, पाहू तान्हा?

बसल्या ठायी बसून पाहते
चंद्रबिंब हळूहळू वाढते
असेल झाले बाळ रांगते
म्हणेल आई तेथे कोणा?

स्वर्गाहुनिया ज्याची थोरी
ते सांगाया जगात चोरी
जाणशील का बाळा तू तरि?-
तुझ्याचसाठी याहि यातना
ठाय - स्थान, ठिकाण.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले