A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माउली क्षमस्व गे

उभें पुढें लावण्य ठाकतां
रुद्ध कंठ बोलवे न आतां
सजल नयन पाताळ वेधतां
बोल अचानक प्रस्फुट झालें, मनाचियें राउळीं
माउली, क्षमस्व गे माउली !

ज्या स्त्रीसाठीं घडलें भारत
तिचा शाप पाप्यांना शासत
शुभाशिष तिचा सर्वां तारत
भारतीय मी कसा विसरलों, आगळिक जाहली
माउली, क्षमस्व गे माउली !

स्वर्गिय सुंदरतेचें प्राशन
करेल कोणी तर तें लांछन
जें शिव सुंदर त्याचें पूजन
करावया वांच्छितो पुत्र हा, घे साडी चोळी
माउली, क्षमस्व गे माउली !

आशेचा नच तुटला धागा
देव मानसीं असतो जागा
फुलवित मांगल्याच्या बागा
शिवसुमनांची वृष्टी घडतां माता गंहिवरली
माउली, क्षमस्व गे माउली !
गीत - श्रीराम आठवले
संगीत - गजानन वाटवे
स्वर- गजानन वाटवे
गीत प्रकार - भावगीत
आगळिक - मर्यादेचे उल्लंघन.
प्रस्फुट - फुललेले / विकसित.
राऊळ - देऊळ.
वांच्छा - इच्छा.
सुमन - फूल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.