A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माया जळली कां

माया जळली कां । तिळही ममता नाहीं कां ।
आली पोटीं पोर एकटी, तीही विकितां कां ॥

लाजहि गेली कां । मतिला भ्रमही पडला कां ।
शोभा करितील लोक तयाची, चाडहि नाहीं कां ॥

द्रव्यचि बघतां कां । तिजला पतिसुख नलगे कां ।
वृद्धा देउनि तिला वांझपण, विकतचि घेतां कां ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
राग - मांड
ताल-दादरा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
चाड - शरम.
मति - बुद्धी / विचार.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.