A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मेघ दाटले

मेघ दाटले ! मेघ दाटले !
जरी पावसाळा जुना शब्द आहे
तरी कांचपाणी नवे नित्य वाहे
जुन्या आठवांनी नवे होत जाते
तुझे आणि माझे असे एक नाते
तुला पाहताना पुन्हा वाटले
जुने मेघ काळे पहा दाटले
मेघ दाटले ! मेघ दाटले !
गीत - सौमित्र
संगीत - उत्तंक वोरा
स्वर- वैशाली सामंत
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- मेघ दाटले, वाहिनी- झी मराठी.

 

Print option will come back soon