A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मेघासम हा श्याम सांवळा

मेघासम हा श्याम सांवळा आणि राधिका बिजली
अशी ग रासक्रीडा रंगली!
रंगल्या गोकुळच्या गौळणी!

गोपगोपिका टिपरी घेउनि
पैंजण-नादे धुंद होउनी
नाचतात ग गीत गाउनी
कळली नाही नभी कशी ग चंद्रकोर कलली

सप्तसुरांच्या बासरीवरी
नाचत राही वसुधा सारी
लचकत-मुरकत राधा प्यारी
चमकत-चमकत बिजलीसम ती श्यामनयनी लपली

 

  नलिनी मुळगांवकर