A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी आळविते जयजयवंती

जिवलग माझे मज सांगाती
मी आळविते जयजयवंती!

चंद्र उगवला वर पुनवेचा
चांदण्यास ये गंध जुईचा
प्राणांमधुनी कंप सुखाचा
आलापांतून भाव रंगती
मी आळविते जयजयवंती!

या असल्या चंदेरी रात्री
बिंब तयांचे माझ्या नेत्री
रोमांचित मी अवघ्या गात्री
स्वरांतुनी दरवळते प्रीती
मी आळविते जयजयवंती!
गात्र - शरीराचा अवयव.

 

  मधुबाला जव्हेरी